ปิด
   
 service@repair version 1.01   

  แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สพฐ.
Repair advice online.
 
  Home | แจ้งซ่อมอุปกรณ์ | สถิติการใช้บริการ | AdminLogin
ปีงบประมาณ รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ ยกเลิก เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  777  398  209  170  0  0  0  4  24  0  748 
ปีงบประมาณ 2562  756  408  207  141  0  0  0  1  13  0  738 
ปีงบประมาณ 2563  845  481  223  141  0  0  0  2  17  0  826 
ปีงบประมาณ 2564  774  379  220  175  0  0  0  0  17  43  711 
ปีงบประมาณ 2565  567  195  298  74  0  0  0  0  8  77  482 
ปีงบประมาณ 2566  605  272  298  103  0  0  0  0  0  81  524 
ปีงบประมาณ 2567  607  262  257  88  2  1  0  1  0  21  582 
ตุลาคม 2566  146  77  50  19  0  1  0  15  130 
พฤศจิกายน 2566  82  35  32  15  0  0  0  0  0  0  82 
ธันวาคม 2566  66  22  36  8  0  0  0  0  0  0  66 
มกราคม 2567  73  31  31  11  0  0  0  0  1  72 
กุมภาพันธ์ 2567  84  29  44  11  0  0  0  0  0  3  81 
มีนาคม 2567  101  48  40  13  0  0  0  1  0  2  0 
เมษายน 2567  55  20  24  11  2  0  0  0  0  0  53 
พฤษภาคม 2567  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
มิถุนายน 2567  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กรกฎาคม 2567  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
สิงหาคม 2567  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กันยายน 2567  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน            
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ            
โทรศัพท์ 022885906, 022885936