บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กลุ่ม :
ผู้บริหารระดับสูง
อีเมล : 
anotaitak2@gmail.com
โทรศัพท์ : 
0625936741

วุฒิการศึกษา : 

ดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร