บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริพันธ์ สอนภักดี
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กลุ่ม :
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
อีเมล : 
siriphun.s@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
089-119-7313

วุฒิการศึกษา : 

กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา มศว.ประสานมิตร