บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายสมคิด จรียานุวัฒน์
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
กลุ่ม :
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : 
somkid@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5936

วุฒิการศึกษา : 

วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ