บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายพินิจ พุ่มนุ่ม
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่ม :
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : 
pinij@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5906

วุฒิการศึกษา : 

-