บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวสุกัญญา กันกง
ตำแหน่ง : 
ช่างพิมพ์ชำนาญงาน
กลุ่ม :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
sukanya.k@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
081-414-2440

วุฒิการศึกษา : 

กศ.ม.มศว.ประสานมิตร