บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายอาชนัน พรหมประกอบ
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
archanan.p@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5699

วุฒิการศึกษา : 

ก.ศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา