บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวสุทธิชารัชต์  คำสองสีภัคนนท์
ตำแหน่ง : 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่
กลุ่ม :
ผู้บริหารระดับสูง
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
02-282-9215

วุฒิการศึกษา : 

-