บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายอุทัย ไชยกลาง
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
ผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อีเมล : 
uthai.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
029502969

วุฒิการศึกษา : 

ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์