บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายสุชาติ บุญเจริญ
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม :
พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
02-288-5705

วุฒิการศึกษา : 

วท.บ.สุขศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์