บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายคมสัน เชิดสูงเนิน
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
อีเมล : 
khomson.c@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-628-5129

วุฒิการศึกษา : 

วท.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย