บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี
อีเมล : 
premruthai.l@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
022885582

วุฒิการศึกษา : 

Ph.D. สาขา Specialization in Education Administration