บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางลักคณา ฟักเทศ
ตำแหน่ง : 
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
กลุ่ม :
พัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
lukkana.f@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
-

วุฒิการศึกษา : 

-