บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายสุวิทย์ บึงบัว
ตำแหน่ง : 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
กลุ่ม :
ผู้บริหารระดับสูง
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
-

วุฒิการศึกษา : 

-