บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางอัจฉรา ศรีวัฒนางกูร
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม :
พัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
actchara.s@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
022885697

วุฒิการศึกษา : 

MBA Computer and Information Science