บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวนวลพรรณ พูลศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
พัฒนารูปแบบและประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
klumpuan@hotmail.com
โทรศัพท์ : 
022885714

วุฒิการศึกษา : 

ปริญญาเอก