บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายรัฐพล ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุ่ม :
เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
the_martter@hotmail.com
โทรศัพท์ : 
097-4429991

วุฒิการศึกษา : 

(ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ