บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางอภันตรี อมราพิทักษ์
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
กลุ่ม :
เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
apantri.a@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 

วุฒิการศึกษา : 

-