บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ
ตำแหน่ง : 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กลุ่ม :
เผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
อีเมล : 
thongthip.s@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5716

วุฒิการศึกษา : 

ศษ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน