บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวสรินยา ปัดตาเทสัง
ตำแหน่ง : 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่ม :
บริหารทั่วไป
อีเมล : 
-
โทรศัพท์ : 
02-288-5701

วุฒิการศึกษา : 

-