บุคลากร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 
ชื่อ-นามสกุล : 
นายกิตติ น่วมคุณสิน
ตำแหน่ง : 
พนักงานธุรการ
กลุ่ม :
บริหารทั่วไป
อีเมล : 
kitti.n@obecmail.obec.go.th
โทรศัพท์ : 
02-288-5709

วุฒิการศึกษา : 

ปริญญาตรี