[x] ปิด
ICT Service OBEC@2022
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
  หน้าแรก | บุคลากร | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ติดต่อ สทร. | ข่าวสารเทคโนโลยี | Download
  OBECMail
www.obecmail.obec.go.th
    เช็คเมล obecmail
    สมัครเมล obecmail
  เกี่ยวกับ สทร.
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    บุคลากร
  คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
    OBEC Content Center
  SystemsOnline สพฐ.
    ลงทะเบียน Internet
    ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
    ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
    ฐานข้อมูล ฉก.ชน.
  คู่มือการใช้งาน
    ลงทะเบียน Internet
    แจ้งซ่อมออนไลน์
  Download
 
-
 
 ข่าวสารเทคโนโลยี
หมวดหมู่ : ข่าวสาร
เลขาฯ กพฐ. เน้นย้ำสอบข้าราชการพลเรือนโปร่งใสทุกขั้นตอน เปิดโอกาสสอบได้แม้ติดโควิด-19  
17 กรกฏาคม 2565 เวลา 16:08:14
  
 
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ได้รับมอบหมายจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.) นางสาวจารุณี บุรุษชาต รอง ผอ.สพร. และนายสังคม จันทร์วิเศษ รอง ผอ.สพร.  พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมติดตามการตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
 
นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ. ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 1,014 คน จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ พบว่าสามารถจัดสอบได้อย่างเรียบร้อย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรัดกุม โดยผู้เข้าสอบปกติ ต้องส่งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าห้องสอบ ส่วนผู้เข้าสอบที่เป็นผู้ติดเชื้อโควิด ทาง สพฐ. ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน LINE ทำให้ผู้เข้าสอบไม่เสียสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ สามารถเข้าสอบจากที่พักรักษาตัวของตนเองได้ และหากมีผู้เข้าสอบที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วเพิ่งตรวจพบเชื้อ ทำให้ลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ไม่ทัน ก็ได้มีการจัดห้องสอบพิเศษแยกออกมาให้ผู้ติดเชื้อได้สอบสัมภาษณ์ตามสิทธิ์ของตนเองด้วย
 
 
สำหรับสนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ให้ความร่วมมือในการจัดสอบเป็นอย่างดี โดยสิ่งที่ สพฐ. เน้นย้ำคือการจัดสอบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความเท่าเทียม ซึ่งในทุกกระบวนการตั้งแต่การสอบข้อเขียน (ภาค ข) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางสนามสอบได้มีการจัดการที่รัดกุม ทั้งการรับ-ส่งข้อสอบ ที่ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับในทุกขั้นตอน ส่วนในห้องสอบแต่ละห้องก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คุมสอบครบทุกห้อง โดยผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนก่อนจะเข้าห้องสอบได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นการสอบแข่งขันที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้
 
“จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบวันนี้ นอกจากจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดแล้ว ยังได้มีมาตรการรองรับสำหรับผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อโควิดด้วย ซึ่งตอบโจทย์แนวทางวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ตามที่นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้เน้นย้ำมาโดยตลอดว่า เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะไม่ให้โรคโควิด-19 มาเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษา ซึ่งรวมถึงการสอบแข่งขันเพื่อเฟ้นหาบุคลากรที่มีคุณภาพในครั้งนี้ด้วย ถึงแม้ผู้เข้าสอบจะเป็นผู้ติดเชื้อโควิด ก็ต้องไม่เสียสิทธิ์ในการสอบ อีกทั้งในกระบวนการสอบสัมภาษณ์ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกได้บุคคลที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะเหมาะสม เข้ารับราชการที่ สพฐ. ส่วนกลาง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปค่ะ” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว
 
 
ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ได้เปิดสอบแข่งขันใน 11 สายงาน รวม 88 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (12 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (10 อัตรา) วิศวกรโยธา (3 อัตรา) นักวิชาการเงินและบัญชี (8 อัตรา) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (7 อัตรา) นักวิชาการพัสดุ (2 อัตรา) เจ้าพนักงานธุรการ (23 อัตรา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (9 อัตรา) เจ้าพนักงานพัสดุ (4 อัตรา) นายช่างโยธา (6 อัตรา) และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (4 อัตรา) โดยหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสัมภาษณ์แล้ว จะมีการประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ต่อไป
 


View : 130
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง : ข่าวสาร
  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ขอแสดงความยินดีต้อนรับ   17 กรกฏาคม 2565
  เลขาฯ กพฐ. เน้นย้ำสอบข้าราชการพลเรือนโปร่งใสทุกขั้นตอน เปิดโอกาสสอบได้แม้ติดโควิด-19   17 กรกฏาคม 2565

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศัพท์ 02 288 5906 โทรสาร 02 280 3804