ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งซ่อมอุปกรณ์ | สถิติการใช้งาน | AdminLogin
ปีงบประมาณ รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ ยกเลิก เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  788  402  212  174  0  0  0  4  24  0  759 
ปีงบประมาณ 2562  756  408  207  141  0  0  0  1  13  0  738 
ปีงบประมาณ 2563  846  481  224  141  0  0  0  2  17  0  827 
ปีงบประมาณ 2564  776  380  221  175  0  0  0  0  17  43  713 
ปีงบประมาณ 2565  843  331  397  115  3  0  0  0  8  99  733 
ตุลาคม 2564  104  38  52  14  0  0  0  12  91 
พฤศจิกายน 2564  163  51  0  23  0  0  0  0  6  22  135 
ธันวาคม 2564  117  35  70  12  0  0  0  0  0  18  0 
มกราคม 2565  67  22  37  8  0  0  0  1  11  55 
กุมภาพันธ์ 2565  68  31  31  6  0  0  0  0  0  9  59 
มีนาคม 2565  69  25  30  14  0  0  0  0  0  10  0 
เมษายน 2565  49  22  19  8  0  0  0  0  0  4  45 
พฤษภาคม 2565  60  28  23  9  0  0  0  3  57 
มิถุนายน 2565  45  25  12  8  0  0  0  0  0  5  40 
กรกฎาคม 2565  44  26  15  3  0  0  0  0  0  3  41 
สิงหาคม 2565  57  28  19  10  3  0  0  0  0  2  52 
กันยายน 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ