ปิด
   
 service@repair version 1.01   
  ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ | แจ้งซ่อมอุปกรณ์ | สถิติการใช้งาน | AdminLogin
ปีงบประมาณ รวม รายการแจ้งซ่อม สถานะการซ่อม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย รอซ่อม กำลังซ่อม ส่งเคลม รออะไหล่ ซ่อมไม่ได้ ยกเลิก เสร็จเรียบร้อย
ปีงบประมาณ 2561  788  402  212  174  0  0  0  4  24  0  759 
ปีงบประมาณ 2562  756  408  207  141  0  0  0  1  13  0  738 
ปีงบประมาณ 2563  846  481  224  141  0  0  0  2  17  0  827 
ปีงบประมาณ 2564  774  379  220  175  0  0  0  0  17  43  711 
ปีงบประมาณ 2565  567  195  298  74  0  0  0  0  8  77  482 
ตุลาคม 2564  104  38  52  14  0  0  0  12  91 
พฤศจิกายน 2564  162  50  0  23  0  0  0  0  6  21  135 
ธันวาคม 2564  115  33  70  12  0  0  0  0  0  17  0 
มกราคม 2565  66  22  37  7  0  0  0  1  10  55 
กุมภาพันธ์ 2565  67  30  31  6  0  0  0  0  0  8  59 
มีนาคม 2565  53  22  19  12  0  0  0  0  0  9  0 
เมษายน 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
พฤษภาคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
มิถุนายน 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กรกฎาคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
สิงหาคม 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กันยายน 2565  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
กลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ